terminy

Terminy

Dogodne terminy!

  • Dogodne terminy i godziny kursów.
  • Sami ustalacie terminy następnych wykładów.
  • Pierwsze zajęcia każdego kursu teoretycznego rozpoczynają się w podanych przez nas terminach.
    Kolejne wykłady odbywają się w terminach ustalonych wspólnie z grupą.
  • Prowadzimy również wykłady w godzinach przedpołudniowych.

Zajęcia praktyczne

  • Zajęcia praktyczne każdego kursu odbywają się 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-21:00.